Grensetjänsten Norge-Sverige

Gränsöverskridande samarbete för att underlätta ekonomisk aktivitet och tillväxt i Norge och Sverige

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Vår huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. Det viktigaste för personer och företag som ska ha någon form av gränsöverskridande verksamhet är att få rätt information. Med den kompetens och det myndighetsnätverk som finns inom Grensetjänsten kan vi ge kunderna fullständig information.